เบาหวาน ถ้าพูดถึง ก็อาจจะหมาถึง น้ำตาล เพราะมันหวาน เอิ่มน่าจะใช่ 
เพราะฉะนั้น การที่เพื่อนๆ จะหายจากเบาหวาน ได้นั้น ....
เพื่อนๆ ต้อง 
คุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  นั้นเอง

โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการกิน หรือการออกกำลังกาย
 การกินให้กิน พืชที่เป็นสมุนไพร ครับ เพราะมัน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
 และยังช่วยลดไขมันที่อยู่ในเลือดด้วยครับ 
ผมขอเสนอ Ganoderma Plus ครับ ควบคู่กับการออกกำลังกาย วันละ 15-45 นาทีLeave a Reply.