โรคมะเร็งคืออะไร

ปกติ ร่างกายเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ อวัยวะประกอบด้วยเซลล์ กลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่างและทำหน้าที่เหมือนกันรวมตัวกันจะเป็นอวัยวะ หลายอวัยวะมาทำงานเป็นระบบ หลายๆระบบทำงานร่วมกันเป็นร่างกายของคนเรา เซลล์ต่างๆจะมีอายุเมื่อตายก็จะมีเซลล์ใหม่เจริญทดแทนเซลล์เก่า
 
เซลล์ที่สร้างใหม่ไม่หยุดเราเรียกเนื้องอกซึ่งแบ่งเป็น เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงหรือทางการแพทย์เรียก Benign tumor ส่วนมะเร็งที่แพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆเรียกว่า " มะเร็ง"

ชนิดของ มะเร็ง

ชนิดของ มะเร็ง จะแบ่งตามชนิดของเซลล์ที่เป็นต้นกำเนิด เช่น

carcinomas เซลล์ต้นกำเนิดเกิดเซลล์บุผิว มะเร็ง ชนิดนี้เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดประมาณร้อยละ 85
Sarcomas เป็นมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อผูกพัน เช่นกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมัน
leukemia/lymphoma เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือด
มะเร็ง อื่นๆ เช่น มะเร็งสมอง
คนเราเป็นโรคมะเร็งชนิดไหนมาก

ผู้ชายเราจะพบ " มะเร็ง "

มะเร็ง ปอด 19%
มะเร็ง ต่อมลูกหมาก 17 %
มะเร็ง ลำไส้ใหญ่ 14 %
มะเร็ง กระเพาะปัสสาวะ 7 %

ส่วนผู้หญิง  จะพบ....

มะเร็ง เต้านม 29%
มะเร็ง ลำไส้ใหญ่ 12%
มะเร็ง ปอด 11%
มะเร็ง รังไข่ 5%

Leave a Reply.